APDA
Ei, sàpigues que en aquest lloc web utilitzem galetes (cookies)!
Aquestes són: 3 cookies tècniques o estrictament necessàries, cap cookie de preferències, cap cookie publicitàries, cap cookie d'estadístiques o de rendiment. A més a més, no utilitzem cookies de tercers.
En pots veure tots els detalls així com el nostre avís legal i política de privacitat.
Els botons "Rebutjar cookies" i "personalitzar" estan desactivats ja que únicament emprem cookies tècniques que no requereixen del vostre consentiment.

L'APDA, en el seu web https://apda.ad, utilitza galetes pròpies o bé d’empreses col·laboradores amb l’objecte de millorar i optimitzar l’experiència d’usuari. Per tal que siguin recollides n’és necessari el consentiment.

Què són les galetes?

Les galetes o cookies són un tipus de fitxer que es descarrega a l’equip d’un usuari/client del web amb la finalitat de recollir dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la instal·lació. L'APDA utilitza galetes principalment per a les qüestions següents:

  • Assegurar el funcionament correcte del lloc web de l'APDA.
  • Emmagatzemar temporalment la informació relativa a les preferències de l’usuari, com pot ser l’idioma.

La utilització de les galetes per part de l'APDA es deu al propòsit d’intentar optimitzar la informació i els serveis oferts als usuaris, per millorar l’experiència cada cop que s’utilitzen els serveis web.

Quines dades es recullen?

A les galetes utilitzades per l'APDA no es recull cap dada del client excepte l'acceptació de la política de cookies, en cas de ser acceptada.

Tipus de galetes utilitzades, responsables, termini de conservació i destinataris

Les galetes utilitzades per l'APDA són les següents:

Cookie de sessió:

Finalitat: Permet conservar les preferències de navegació durant la visita de l'usuari al lloc web de l'APDA com l'idioma, l'autenticació a la zona privada. no s'hi conserva cap dada de l'usuari, únicament el codi de sessió assignat en entrar a a plana web.
Durada conservació: 120 minuts en no detectar cap activitat.
Destinataris: Cap.
Cookie encriptada: Sí.
Token CSRF:

Finalitat: Permet protegir tant l'usuari com el lloc web contra atacs CSRF.
Durada conservació: Durant el període de navegació al lloc web.
Destinataris: Cap.
Cookie encriptada: Sí.
Cookie d'acceptació de la política de cookies:

Finalitat: Desactivar el bloc de política de cookies en cas que l'usuari l'hagi acceptat per permetre una navegació més fluïda.
Durada conservació: 180 dies màxim.
Destinataris: Cap.
Cookie encriptada: Sí.

Formulari d’alta del Delegat de Protecció de Dades (DPD)

Introducció

La llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD) assenyala que els responsables i encarregats de tractament hauran de designar un Delegat de Protecció de Dades (DPD) en els supòsits que la pròpia llei estableix. Entre els supòsits ens els que s'ha de designar un DPD hi ha que “el tractament el porti a terme l'Administració pública, inclosos els organismes autònoms o les entitats parapúbliques”, tant en qualitat de responsable com en funcions d'encarregat de tractament (article 38.1 de la LQPD). A més, en l'àmbit de les entitats del sector privat, la LQPD estableix alguns supòsits en els que també és obligatori la designació del DPD tant pels responsables com pels encarregats de tractament. L'article 38.4 de la LQPD estableix que el responsable o l'encarregat del tractament ha de comunicar les dades de contacte del delegat de protecció de dades a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades en el termini de deu dies hàbils següents a la data del seu nomenament; s'han de comunicar així mateix els cessaments dels delegats de protecció de dades en qualsevol supòsit. A més, les empreses que, tot i que no resultin obligades per les previsions de la LQPD, considerin necessari implementar aquesta figura en el si de les seves corporacions poden utilitzar aquest formulari per a procedir a la seva comunicació.

NOTA:
El següent formulari té la consideració de DECLARACIÓ JURADA. Per tant, la persona signant/identificada en el pas 1, declara que les dades aquí donades són verídiques i que disposa de l'autorització i/o la facultat per a realitzar el següent tràmit.

Per omplir el següent formulari necessitaràs:

1. Dades del sol·licitant que realitza el tràmit

Domicili a efectes de notificació

2. Dades del responsable o encarregat del tractament (organisme o entitat que designa al DPD)

3. Identificació del Delegat de Protecció de Dades

Acreditació de les qualitats professionals del DPD
Segons l’article 38.5 de la LQPD, el delegat de protecció de dades s’ha de designar atenent a les seves qualitats professionals i, especialment, als coneixements especialitzats del dret, a la pràctica en matèria de protecció de dades i a la capacitat per exercir les funcions.
A continuació podeu especificar formació i anys d’experiència professional en l’àmbit del dret i de la protecció de dades.

4. Vols crear-te un perfil d'usuari per a futures gestions a l'APDA?

Nota: Les dades per a la creació del perfil seran les del pas 2

5. Enviament i descàrrega del formulari

Protecció de dades

En compliment amb la normativa andorrana de protecció de dades us informem que:

  • El responsable del tractament de les vostres dades personals és l’Agència andorrana de protecció de dades, amb seu al Carrer Doctor Vilanova 15, Nou edifici del Consell General, Planta -5, AD500 Andorra la Vella.
  • Les vostres dades s’incorporaran a les següents activitats de tractament:
    • Les dades cedides per a la designació del DPD s’incorporaran a l’activitat de registre «Registre de Delegats de Protecció de Dades» amb la finalitat de tramitar les comunicacions sobre la designació de DPD, publicar a internet les dades de contacte dels DPD designats i facilitar la comunicació de l’APDA amb els mateixos; la licitud del tractament es basa en el compliment de l’obligació legal aplicable al responsable de tractament. Les dades de contacte dels DPDs es faran públics a través de la web de l’APDA. Es podran cedir les dades als responsables de tractament afectats, així com a altres autoritats de control en matèria de protecció de dades.
    • Les dades cedides per a la creació de l’usuari a la seu electrònica de l’APDA s’incorporaran a l’activitat de registre «Usuaris seu electrònica» i es tractaran amb la finalitat exclusiva de la creació i el manteniment del perfil dels usuaris amb accés a la intranet de l’APDA. Les dades no es cediran a tercers i la base legitimadora d’aquest tractament serà sempre el vostre consentiment. En qualsevol moment podreu retirar el consentiment, així com exercir els vostres drets enviant un correu electrònic a dpd@apda.ad. En cas de no acceptar, l’usuari entén que tots els tràmits davant l’APDA hauran de fer-se de forma presencial.
  • Disposeu dels drets d’accés, rectificar, suprimir, oposar, limitar el tractament, bloquejar dades i dret a la portabilitat, i els podreu exercir d’acord amb allò disposat a l’article 15.3 de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
  • Per qualsevol consulta sobre el tractament o en relació a l’exercici dels seus drets, pot enviar un correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades de l’Agència andorrana de protecció de dades a l’adreça dpd@apda.ad.

Us informem igualment de que l’APDA podrà efectuar en l’exercici de les seves competències les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades personals declarades en aquest formulari accessibles dels registres públics.

Podeu llegir més sobre com es tractaran les vostres dades aquí.