APDA
Ei, sàpigues que en aquest lloc web utilitzem galetes (cookies)!
Aquestes són: 3 cookies tècniques o estrictament necessàries, cap cookie de preferències, cap cookie publicitàries, cap cookie d'estadístiques o de rendiment. A més a més, no utilitzem cookies de tercers.
En pots veure tots els detalls així com el nostre avís legal i política de privacitat.
Els botons "Rebutjar cookies" i "personalitzar" estan desactivats ja que únicament emprem cookies tècniques que no requereixen del vostre consentiment.

L'APDA, en el seu web https://apda.ad, utilitza galetes pròpies o bé d’empreses col·laboradores amb l’objecte de millorar i optimitzar l’experiència d’usuari. Per tal que siguin recollides n’és necessari el consentiment.

Què són les galetes?

Les galetes o cookies són un tipus de fitxer que es descarrega a l’equip d’un usuari/client del web amb la finalitat de recollir dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la instal·lació. L'APDA utilitza galetes principalment per a les qüestions següents:

 • Assegurar el funcionament correcte del lloc web de l'APDA.
 • Emmagatzemar temporalment la informació relativa a les preferències de l’usuari, com pot ser l’idioma.

La utilització de les galetes per part de l'APDA es deu al propòsit d’intentar optimitzar la informació i els serveis oferts als usuaris, per millorar l’experiència cada cop que s’utilitzen els serveis web.

Quines dades es recullen?

A les galetes utilitzades per l'APDA no es recull cap dada del client excepte l'acceptació de la política de cookies, en cas de ser acceptada.

Tipus de galetes utilitzades, responsables, termini de conservació i destinataris

Les galetes utilitzades per l'APDA són les següents:

Cookie de sessió:

Finalitat: Permet conservar les preferències de navegació durant la visita de l'usuari al lloc web de l'APDA com l'idioma, l'autenticació a la zona privada. no s'hi conserva cap dada de l'usuari, únicament el codi de sessió assignat en entrar a a plana web.
Durada conservació: 120 minuts en no detectar cap activitat.
Destinataris: Cap.
Cookie encriptada: Sí.
Token CSRF:

Finalitat: Permet protegir tant l'usuari com el lloc web contra atacs CSRF.
Durada conservació: Durant el període de navegació al lloc web.
Destinataris: Cap.
Cookie encriptada: Sí.
Cookie d'acceptació de la política de cookies:

Finalitat: Desactivar el bloc de política de cookies en cas que l'usuari l'hagi acceptat per permetre una navegació més fluïda.
Durada conservació: 180 dies màxim.
Destinataris: Cap.
Cookie encriptada: Sí.

Actualitat

LOGO APDA
Campanyes | 2022-06-17

Junts les fem segures: règim sancionador

Junts les fem segures: Règim sancionador

La nova Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals recull també un nou règim sancionador on llista i quantifica les possibles infraccions que puguin dur a terme responsables o encarregats de tractament en l’exercici de les seves funcions.

L'article 72 de la LQPD classifica certes conductes com a molt greus, greus i lleus i estableix imports per a multes administratives per cadascuna d'aquestes categories. 

Ara bé, per tal de valorar les infraccions, l’APDA tindrà en compte una sèrie de criteris que analitzarà cas per cas per tal de determinar l’import de la multa administrativa com són:

 • → La naturalesa, la gravetat i la durada de la infracció, segons l’operació de tractament, així com el nombre de persones interessades afectades i el nivell dels danys i perjudicis que hagin sofert.
 • → Qualsevol mesura presa pel responsable o l’encarregat del tractament per pal·liar els danys i perjudicis que han sofert les persones interessades.
 • → La intencionalitat o la negligència en la infracció.
 • → El grau de responsabilitat del responsable o de l’encarregat del tractament, tenint en compte les mesures tècniques o organitzatives que s’hagin aplicat en la protecció de les dades i la seguretat del tractament.
 • → Qualsevol infracció anterior que hagin comès el responsable o l’encarregat del tractament o el compliment de mesures correctives prèvies.
 • → El grau de cooperació amb l’APDA, amb la finalitat de posar remei a la infracció i de mitigar-ne els possibles efectes adversos.
 • → Les categories de dades de caràcter personal afectades per la infracció.
 • → La forma en què l’APDA s’ha assabentat de la infracció, en particular si el responsable o l’encarregat del tractament han notificat la infracció i, si és així, en quina mesura i en quin termini ho han fet.
 • → L’adhesió a codis de conducta.
 • → Etc.

 

I l’administració?

L’administració no està subjecta al règim de sancions aquí especificat sinó que es basarà en les seves pròpies normes disciplinàries. L’APDA pot amonestar l’actuació de l’Administració però no imposar sancions econòmiques a les mateixes. Si una resolució de l’APDA determina que un organisme públic ha violat la normativa de protecció de dades: 

 • → Farà pública la resolució per tal de donar publicitat a la infracció. 
 • → Traslladarà la resolució al superior jeràrquic de l’òrgan infractor per tal que se li apliquin les mesures coercitives escaients. 
   

Enllaç d'interès: 

Guia informativa “Principals canvis en la nova normativa de protecció de dades: la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals”